สยามคูโบต้า ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว จ.ชัยนาท ปลูกข้าวคุณภาพสูง ด้วยรถดำนาและรถหยอดข้าว

สยามคูโบต้า ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว จ.ชัยนาท ปลูกข้าวคุณภาพสูง ด้วยรถดำนาและรถหยอดข้าว

สยามคูโบต้า ตอกย้ำผู้นำเกษตรครบวงจร เดินหน้ายกระดับชาวนาไทยปลูกข้าวคุณภาพสูงและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ด้วย KOBOTA (Agri) Solutions เน้นให้เกษตรกรทำเกษตรประณีต โดยการใช้รถดำนาและรถหยอดข้าวในการเพาะปลูก เพื่อช่วยลดต้นทุน บำรุงรักษาง่าย และได้ข้าวบริสุทธิ์ ในพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การปลูกข้าวด้วยวิธีการทำนาดำและนาหยอด ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้พันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถบำรุงรักษาต้นข้าวได้ง่าย สยามคูโบต้าจึงได้มีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพสูงด้วยวิธีการใช้รถดำนาและรถหยอดข้าว ทดแทนการทำนาหว่าน โดยหนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้เข้าไปส่งเสริม คือ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สยามคูโบต้า

“จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การทำนา แต่เกษตรกรบางส่วนยังคงประสบปัญหาการทำนาที่มีปัจจัยการผลิตสูง ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ รวมถึงค่าบำรุงรักษา จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนจากการทำนาหว่าน มาเป็นนาดำและนาหยอด ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวคุณภาพ GAP ที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกอยู่ในขณะนี้”

เครื่องหยอดข้าวรุ่น DS10 (10 แถว) พร้อมระบบพ่นยาคุมวัชพืชในขั้นตอนเดียว
รถดำนานั่งขับ 6 แถวรุ่น SPV6CMD ทำงานได้ 17-22 ไร่/วัน (ใช้น้ำมัน 1 ลิตร/ไร่)

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว บริษัทฯ ได้ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และหน่วยงานราชการท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้และแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวด้วยด้วยวิธี KOBOTA (Agri) Solutions มุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูก ทั้งรถดำนา ที่ช่วยให้ความลึกในการปักดำต้นกล้ามีความสม่ำเสมอกัน และมีระยะที่เหมาะสมกับต้นข้าวในแต่ละพันธุ์ สำหรับการใช้รถหยอดข้าว จะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลงได้ ต้นข้าวเรียงกันเป็นแถวสวยงาม ง่ายต่อการบำรุงรักษา ซึ่งรถหยอดข้าวคูโบต้ารุ่น DS10 ยังสามารถฉีดยาพ่นคุมวัชพืชไปพร้อมกันได้ เป็นการรวมขั้นตอนการปลูกและฉีดยาคุมวัชพืชให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว โดยทั้ง 2 แนวทางนี้ล้วนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี ข้าวแตกกอสมบูรณ์ ได้จำนวนเมล็ดข้าวต่อรวงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ

ด้าน นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว กล่าวด้วยว่า ย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรในกลุ่ม โดยให้เปลี่ยนจากการทำนาหว่าน ที่ตนเองคุ้นเคยมากว่า 30 ปี มาเป็นการทำนา ด้วยเครื่องหยอดข้าวและรถดำนา ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาส่งเสริม พบว่าตนเองได้ผลผลิตที่น่าพอใจ ช่วยลดต้นทุนได้มาก โดยได้ผลผลิตในปริมาณ 932 กก./ไร่ และได้กำไรประมาณ 5,345 บาท/ไร่ ซึ่งต่างจากการทำนาหว่าน ที่ได้ผลผลิตเพียง 670 กก./ไร่ และมีกำไรอยู่ประมาณ 3,058 บาท/ไร่

ปักดำกล้าที่ความลึกสม่ำเสมอและปรับระยะได้ตามต้นข้าวในแต่ละพันธุ์
ข้าวนาดำที่เริ่มมีการแตกกอดีบำรุงรักษาง่ายจากระยะห่างที่เหมาะสม

“สมัยที่ผมทำนาหว่าน ต้นข้าวจะมีความหนาแน่นเยอะมาก ทำให้บำรุงรักษายาก ยิ่งในขั้นตอนของการกำจัดวัชพืชและแมลง ต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในปริมาณมาก ส่งผลให้ต้นทุนสูงถึง 4.90 บาท/กก.ต่างจากการทำนาโดยใช้เครื่องหยอดข้าวและรถปักดำ ที่ใช้ต้นทุนเพียง 3.60-3.80 บาท/กก.เพราะว่าการใช้เครื่องหยอดและรถปักดำในขั้นตอนการปลูก ทำให้ต้นข้าวเป็นแถวสวยงาม เรียงรายกันเป็นระเบียบบำรุงรักษาได้ง่าย และต้นข้าวไม่ต้องแย่งปุ๋ยเวลาเจริญเติบโต ส่งผลให้ความสูงของต้นข้าวสม่ำเสมอกัน นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหลือเพียง 8 กก./ไร่ ต่างจากการทำนาหว่านที่ใช้เมล็ดพันธุ์สูงถึง 20 กก./ไร่” นายบุญฤทธิ์ กล่าวเสริม

ผู้บริหารพร้อมด้วยร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และตัวแทนเกษตรกรในโครงการฯ ร่วมถ่ายภาพ
ภายหลังจากการนำร่องให้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว เปลี่ยนจากการทำนาหว่านมาเป็นนาดำและนาหยอด ในปี 2562 ทางสยามคูโบต้าจึงได้ตั้งเป้าขยายผลให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว จำนวน 1,000 ไร่ เปลี่ยนวิธีจากการทำนาหว่านมาเป็นวิธีนาดำและนาหยอดทั้งหมด (โครงการ Zero Broadcast) เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และลดการใช้สารเคมีต่อไป

The Coffeenery ศูนย์เรียนรู้กาแฟ ส่งต่อความกลมกล่อมจากสวนสู่แก้ว

07/12/2018

วช. ผนึกกำลังกองทัพบก เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

07/12/2018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *