KUBOTA Smart Farmer Camp 2019 ตอน : FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง

KUBOTA Smart Farmer Camp 2019
ตอน : FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง

บริษัทสยามคูโบต้า ได้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเกษตรและทักษะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เยาวชน ตั้งแต่ปี 2543 ผ่านโครงการยุวเกษตร จนเมื่อปี 2555 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น KUBOTA Smart Farmer Camp โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้วของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา

ผู้บริหารร่วมเปิดงาน KUBOTA Smart Farmer Camp 2019

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านการเกษตร สร้างทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนและรอบด้านมากขึ้น เพื่อเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ดีในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนในโครงการสนใจประกอบอาชีพสายงานด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก

โดยในปี 2019 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง” แคมป์เกษตรยุคใหม่สาย INNO เรียนรู้การออกแบบและการจัดการฟาร์มด้วยแนวคิดเกษตรรายได้สูง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสุดล้ำจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น และทดลองใช้งานจริงบนพื้นที่จริง โดยมีเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2,005 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสยามคูโบต้าได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ มีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 – 4 โดยปีนี้ได้เปิดกว้างให้กับน้องๆ นิสิตและนักศึกษาทุกคณะ สาขาใดก็ได้ ขอเพียงเป็นคนที่มีความสนใจด้านการทำเกษตรกรรม มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดทั้ง 4 วัน 3 คืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2562 ณ KUBOTA farm จังหวัดชลบุรี

ไฮไลท์ : กิจกรรมในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง” น้องๆ ทุกคนจะได้สนุกกับกิจกรรมที่คูโบต้าจัดให้ ดังนี้

จัดหนัก!!! กับสุดยอด เทคโนโลยีจาก KUBOTA ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ แทรกเตอร์และรถดำนาควบคุมด้วยระบบ GPS ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร อีกทั้งนวัตกรรมอัจฉริยะจากคูโบต้า KUBOTA Intelligence Solutions  ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)

จัดจริง!!! ให้ทุกคนเรียนรู้ ได้ดูด้วยตาตัวเอง ในการออกแบบและจัดการฟาร์มด้วยแนวคิดเกษตรรายได้สูง ทดลองใช้เครื่องปลูกผัก เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการปลูก ประหยัดเวลาและขั้นตอนการทำงาน

จัดไป!!! ทดลองใช้งานได้ก่อนใครในพื้นที่จริง ด้วยการฝึกการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร

ผ่านกิจกรรมภายในคูโบต้าฟาร์ม ทั้ง 4 ฐาน  ได้แก่

Smart Tech ทดลองใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ GPS เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน)

Smart Design ออกแบบการบริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร

Smart Farmer เรียนรู้การจัดการแปลงผักตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่รายได้สูง

Smart Drive ทดลองขับเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้ง่ายขึ้น

นอกจากนั้นยังได้แชร์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญ อย่าง “คุณโอ๋-พีทูวอร์ชิป” เจ้าของฮิพอินทรีย์ฟาร์ม ผู้สร้างกระแสฟาร์มออแกนิกส์ใจกลางเมือง รับฟังมุมมองใหม่ๆ จาก  “คุณจัง” เจ้าของร้านปลูกปั่น ผู้ริเริ่มธุรกิจรักษ์โลก ด้วยน้ำผักผลไม้ปั่นสดส่งสดทุกเช้าด้วยจักรยาน และ ปิดท้ายด้วย “คุณเอิน อุกฤษ” ผู้ก่อตั้งและ CEO หนึ่งในสตาร์ทอัพเพื่อเกษตรกรไทยที่เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก

KUBOTA Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมบนพื้นที่ KUBOTA Farm ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทสยาม คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ครอบคลุมพื้นที่ 200 ไร่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยเกษตรวิถีใหม่ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อนำพาเกษตรกรไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

สวก.ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดผลงาน 3 โครงการวิจัยคุณภาพ

18/06/2019

อุตสาหกรรมอาหารไทยเร่งเครื่องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงตลาด เปิดวงเสวนาตอกย้ำภาคเกษตรสำคัญ ในฐานะต้นกำเนิดวัตถุดิบ

18/06/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *