Sale!

สร้างเงินล้านง่ายๆ…ด้วยผักตบชวา

130 ฿ 104 ฿

ขุมทรัพย์บนผิวน้ำทำเงินได้..ไม่มีวันหมด

สารพัดงานแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา, ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา, แก๊สชีวภาพจากผักตบชวา, เชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวา, ผักตบชวาอาหารสัตว์, การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากผักตบชวา, การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าจากผักตบชวา, กระดาษจากผักตบชวา, อิฐบล็อกจากผักตบชวา, ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา

ผู้เขียน : พัชรี สำโรงเย็น, อภิชาติ ศรีสอาด