Sale!

โรงเรือนเพาะเห็ดอย่างง่าย…ต้นทุนต่ำ

“โรงเรือน” ยังถือเป็นที่อยู่อาศัยของเห็ด ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทกับการเจริญเติบโตของเห็ดอย่างมาก เนื่องจากเห็ดต้องได้รับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะกับเห็ดแต่ละชนิด จึงจะเจริญเติบโตและออกดอกได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การสร้างโรงเรือนให้เหมาะกับเห็ดแต่ละชนิด จะช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยด้วยอย่างเช่นการให้น้ำเห็ด หรือการเลือกวัสดุต่างๆ มาใช้ให้ถูกกับนิสัยของเห็ดนั้นๆ อีกทั้ง โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดก็มีหลากหลายหน้าที่และหลายแบบ อย่างเช่นโรงเรือนสำหรับเขี่ยเชื้อ โรงเรือนสำหรับบ่มก้อนเชื้อเห็ด และโรงเรือนเปิดดอก ซึ่งแต่ละโรงเรือนล้วนก็มีรายละเอียดปลีกย่อย และสาระสำคัญที่ต่างกันออกไป

ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเห็ด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโรงเรือนให้เหมาะกับเห็ดแต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการสร้างโรงเรือนอย่างง่ายที่กำลังเป็นที่นิยม โดยจะเน้นที่ต้นทุนต่ำแต่สร้างแล้วคุ้มค่า พร้อมกันนี้ยังได้ 8 กูรูชั้นนำเรื่องเห็ด มาร่วมเผยเคล็ดลับและทัศนะเรื่องโรงเรือนเพาะเห็ดอย่างละเอียด ในหนังสือ “สารพัดโรงเรือนเพาะเห็ดอย่างง่าย…ต้นทุนต่ำ” เล่มนี้อีกด้วย

8 กูรูชั้นนำ กับ หลากทัศนะเรื่องโรงเรือนเพาะเห็ด
– พื้นฐานการสร้าง…โรงเรือนเพาะเห็ด
– ลักษณะโรงเรือน..ที่เหมาะสมกับเห็ด แต่ละสายพันธุ์..เช่น เห็ดนางฟ้า, เห็ดนางรม, เห็ดเป๋าฮื้อ, เห็ดหูหนู, เห็ดฟาง, เห็ดยานางิ, เห็ดแครง, เห็ดหลินจือ, เห็ดขอนขาว, เห็ดบด (เห็ดลม, เห็ดกระด้าง)
– เทคนิค…การทำโรงเรือนระบบ Evap

ผู้เขียน : พัชรี สำโรงเย็น, อภิชาติ ศรีสอาด

 

145 ฿ 116 ฿